Jaké přestupky za Vás vyřešíme

Naše služba Vás ochrání především proti tomu, co by mohlo ohrozit Váš řidičský průkaz. Zjednodušeně řešíme všechny bodové přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vyjma těch, které souvisí s návykovými látkami a tím vzniklé dopravní nehody nebo řízením bez příslušné skupiny řidičského oprávnění.

Naše služba, resp. vzájemně sjednaná smlouva, nabývá platnosti v den přijetí platby ze strany klienta na náš účet, a to na dobu 12 měsíců, tudíž se nevztahuje na již dříve spáchané přestupky.

Máte-li ovšem starší přestupek, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle  778 044 094, protože i v těchto případech Vám můžeme efektivně pomoci a Váš případný zákaz řízení odvrátit.

V rámci naší služby řešíme přestupky spočívající v:

 • držení telefonního nebo jiného přístroje či záznamového zařízení při řízení vozidla
 • překročení nejvyšší povolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou
 • neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
 • porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu
 • nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
 • porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí
 • nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
 • při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky
 • ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
 • ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
 • nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou
 • řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
 • předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
 • vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
 • při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

Váš kapesní právník

Máte právo na právo! Zaregistrujte se a dostávejte od nás právního poradce zdarma na Váš email.

Napište nám rychlý dotaz

Vážení zákazníci, v této části se můžete pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by Vás zajímalo.

Sekce není online, ale odpověď na Vaše otázky Vám bude zodpovězena vždy nejpozději do druhého dne od zaslání dotazu.

Copyright © 2017 MAKLER GROUP s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 288 23 541 - všechna práva vyhrazena
Mapa stránek