Jak funguje naše obhajoba řidičů

Jsme Vaše garance nejefektivnější právní ochrany v oblasti dopravních přestupků. Jsme nejdéle fungujícím subjektem zabývajícím se ochranou řidičů na českém trhu od roku 2012.

Naše služba Vás ochrání především proti všemu, co by mohlo ohrozit Váš řidičský průkaz. Pomůžeme Vám, jestliže čelíte obvinění z přestupku spočívajícím např. v překročení nejvyšší povolené rychlosti, držení telefonu nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení, nepřípoutání se za jízdy, jízdy na červenou nebo nedovoleném předjíždění. Nad rámec naší paušální roční služby nabízíme též pomoc v případě závažnějších přestupků, např. souvisejících s účastí na dopravní nehodě, požitím návykových látek, řízení bez příslušného řidičského oprávnění apod. Naše ochrana spočívá v zajištění respektování veškerých procesních práv ve správním řízení ze strany správních orgánů. Především v rozporování důkazů předkládaných správními orgány a Policií ČR.

Kromě vlastního zastupování v řízení o přestupku zajistíme také právní pomoc v jiných typech řízení. Nejčastěji v soudních řízeních v žalobě na ochranu před nezákonnými zásahy, ke kterým často dochází ze strany Policie ČR při silničních kontrolách. Jestliže se nepodaří dosáhnout zastavení řízení o přestupku a klient je uznán vinným, je mu zpravidla uložena nejnižší možná sankce. Z naší strany se mu dále dostane pomoci v minimalizaci negativních následků rozhodnutí v podobě dosáhnutí prominutí výkonu zbytku sankce v co nejkratším termínu. Rovněž je možné klienta zastoupit v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, kterým je možné dosáhnout zrušení nepříznivého rozhodnutí.

Naše obhajoba nabývá platnosti v den přijetí platby ze strany klienta na náš účet a to na dobu 12 měsíců, tedy se nevztahuje na obvinění ze skutků spáchaných před tímto dnem. Jste-li obviněni z přestupku spáchaného dříve, i zvláště závažného, neváhejte nás kontaktovat na 776 554 445, protože i Vám můžeme pomoci.

Jak služba funguje?

  • Pokud Vás zastaví policie, sdělíte jí, že chcete přestupek projednat ve správním řízení. Nic na místě neplatíte, nic nepodepíšete.
  • Jakmile Vám přijde výzva ke správnímu řízení, jen ji předáte nám a o zbytek se postaráme my.

Doporučujeme Vám ale zvážit, zda se Vám za banální přestupek nevyplatí zaplatit na místě pokutu 200,- v blokovém řízení, protože i součinnost při řešení přestupku může být časově náročnější a nám na Vašem komfortu také záleží.

Všem našim klientům garantujeme kvalifikované zastoupení renomovanou advokátní kanceláří ve správním řízení hned od jeho počátku. Pokud by naše obhajoba byla neúspěšná, uhradíme za klienta celou výši nákladů spojenou se zastupováním. 

Průběh služby je jednoduchý: písemnost, kterou jste od správního orgánu v souvislosti s přestupkem obdrželi, naskenujete a pošlete na mail určený pro komunikaci, který obsahuje aktivační email, který Vám byl zaslán po zaplacení služby. Vystavíme Vám plnou moc a advokátní kancelář Vás po jejím přijetí začne zastupovat v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších poplatků.

Cena služby, která Vám zajistí maximální možný právní servis v řízení o přestupku, je 4.000,- Kč za řidiče (rodné číslo). Jedná se o částku, kterou můžete zaplatit za nejméně závažný přestupek ve správním řízení.

Naším cílem není pohrdání právem. Právě naopak, naším cílem je zajištění maximálního respektu základních procesních práv každého účastníka řízení ze strany správních orgánů. U soudu Vám stát přidělí právního zástupce. Proč tomu tak není u správního řízení? Proč se máte obhajovat sami bez právních znalostí? Chceme chránit naše klienty před likvidačními pokutami a zákazem řízení. V řízení o přestupku je možné uložit často i vyšší sankci, než je tomu za zcela totožný skutek v řízení trestním. Tomu však vůbec neodpovídá povaha řízení, kdy ve věci často rozhodují nekompetentní úřední osoby bez vzdělání, anebo alespoň etického a profesionálního přístupu k obviněným. Naším cílem je dosáhnout maximální možné ochrany klienta, a to jak po stránce procesní, tak po stránce věcné.

Pokud Vás naše služby zaujaly, můžete si naši obhajobu řidičů objednat. Chcete-li další informace, nebo máte k produktu dotazy, kontaktuje nás na telefonu 778 044 094 nebo na e-mailu info@obhajobaridicu.cz.

 

Váš kapesní právník

Máte právo na právo! Zaregistrujte se a dostávejte od nás právního poradce zdarma na Váš email.

Napište nám rychlý dotaz

Vážení zákazníci, v této části se můžete pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by Vás zajímalo.

Sekce není online, ale odpověď na Vaše otázky Vám bude zodpovězena vždy nejpozději do druhého dne od zaslání dotazu.

Copyright © 2017 MAKLER GROUP s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 288 23 541 - všechna práva vyhrazena
Mapa stránek