Kdo jsme

Jsme specializovaná advokátní obhajoba řidičů     

 
Jsme Vaše garance nejefektivnější právní ochrany v oblasti dopravních přestupků. Jsme nejdéle fungujícím subjektem zabývajícím se ochranou řidičů na českém trhu již od roku 2012.
 
Jsme skupina lidí, která začala v polovině roku 2012 budovat trh ochrany řidičů. Zajišťujeme právní zastoupení řidičům, kterým hrozí ztráta řidičského oprávnění nebo přidělení bodů za přestupek, z jehož spáchání jsou podezřelí. Naše služby využívají profesionální řidiči i řidiči pro něž je řízení stylem života. Každý se může někdy zapomenout a nevědomky tak spáchat přestupek za který mu může být udělena mnohatisícová pokuta nebo dokonce zákaz řízení. A to nemusí být žádný pirát silnic. Postačí pozdě sundat nohu z plynu, zapomenout zapnout pás, nebo za jízdy přijmout telefon za jízdy a přestupek je tu hned. 
 
Jsme rádi, že můžeme řidičům tuto naši službu nabídnout a zajistit jim tak pohodové chvíle za volantem beze strachu ze zbytečných pokut a problémů.
 
Naše služba je jedinečná díky tomu, že naše klienty zastupuje již od samého počátku vždy výhradně specializovaná advokátní kancelář a právě díky tomu můžeme zajistit garanci skutečně profesionálního zastoupení v každém jednotlivém řízení. Zastupovat Vás budou odborníci s mnohaletou praxí v oboru, s maximální mírou transparence a zpětné vazby. Zásadním prvkem v realizaci zastoupení advokátní kanceláří jsou povinnosti advokáta vůči klientovi, ke kterým není zavázán jen smluvně, ale především zákonem o advokacii a stavovskými předpisy České advokátní komory. Proto můžeme garantovat maximální profesionalitu a zpětnou vazbu.
 
Věděli jste, že přibližně polovina rozhodnutí o přestupku správním orgánem je založena na nepřípustném či neexistujícím důkazu a zbylé důkazy vykazují závažné vady? A to je přesně důvod, proč jsme vznikli. Naše ochrana spočívá v zajištění respektování veškerých procesních práv ve správním řízení ze strany správních orgánů, k jejichž porušení dochází v případě, že nejsou účastníci řízení nezastoupeni. Především pak v rozporování důkazů předkládaných správními orgány a Policií ČR. Naší hlavní snahou je, co nejrychleji klienta obhájit a tak pomoci těm, pro které je řízení "denním chlebem", potřebou či stylem života.
Jsme Váš klid za volantem.
 
Naším cílem není pohrdání právem. Právě naopak, naším cílem je zajištění maximálního respektu základních procesních práv každého účastníka řízení ze strany správních orgánů. U soudu Vám stát přidělí právního zástupce. Proč tomu tak není u správního řízení? Proč se máte obhajovat sami bez právních znalostí? Chceme chránit naše klienty před likvidačními pokutami a zákazem řízení.