prohlášení

Distancování od osob MikeJePan, Petr Kocourek a jejich subjektů


Některými médii a sociální sítí Facebook proběhly diskuse kolem YouTubera MikeJePan a  nově vzniklého projektu právní ochrany řidičů. Jelikož byla i naše služba obhajobařidičů.cz zmíněna jako jedna z možných aktivit tohoto uskupení, cítíme potřebu se vůči tomuto ohradit.

Zmiňovaný MikeJePan, vlastním jménem Mikael Oganesjan je tváří letos v srpnu prezentovaného projektu, který zaštiťuje od konce roku 2015 nově založená Česká vzájemná pojišťovna motoristů, družstvo (dále CVPM).

My, obhajobařidičů.cz, nemáme s osobou Mikael Oganesjan (MikeJePan), ani s CVMP a ani jimi nabízenými službami nic společného. Od aktivit  Mikaela Oganesjana a CVMP se tímto distancujeme.

Naši službu obhajobařidičů.cz lze specifikovat jako právní pomoc výhradně prostřednictvím specializovaných advokátů s letitými zkušenostmi na poli dopravních přestupků. Naše služba je postavena na kvalifikovaném rozporování předložených důkazů s cílem obhájit klienta a dosáhnout zastavení přestupkového řízení v co nejkratší době. Naši klienti zmocňují k zastupování od počátku vždy a výhradně advokáty. Produkty známé jako "pojištění proti pokutám" tyto znaky nevykazují.

Pro lepší pochopení situace dále uvádíme, že značka řešenípokut.cz v minulosti získávala klienty výhradně pro Motoristickou vzájemnou pojišťovnu, družstvo (dále MVP), vedené panem Petrem Kocourkem. Spolupráce s MVP byla ukončena v létě 2015. Letos z kraje roku jsme odkoupili příslušenství značky řešenípokut.cz, takže tato značka z trhu nemizí, ale dali jsme jí jiný a věříme, že pro řidiče přínosný obsah.

Skutečný příběh týkající se celé historie a osudu značky řešenípokut.cz do našeho odkoupení naleznete v následujícím článku zde.
Naše prohlášení podpořuje svým vyjádřením i Motoristická vzájemná pojišťovna, družsto ve svém prohlášení zde.

Věříme, že naše prohlášení napomohlo  zvýšení transparentnosti trhu právní  ochrany řidičů a vysvětlilo, že náš projekt obhajobařidičů.cz nemá s osobou Mikael Oganesjan (MikeJePan), CVMP, MVP a ani s panem Petrem Kocourkem nic společného. Věříme, že toto uvedení faktů zamezí negativnímu vnímání trhu ochrany řidičů.

Tiskové oddělení obhajobařidičů.cz