resenipokut

ŘEŠENIPOKUT.CZ - konec poskytování služeb od MVP

Doména a námi vlastněná marketingová značka řešenípokut.cz (dále ŘP) byla jedním z prodejních kanálů služby "pojištění pokut" od Motoristické vzájemné pojišťovny, družstva (dále MVP). Dalšími prodejními kanály pro produkty MVP, které nadále fungují, byly weby nechcipokutu.cz, motopoj.cz a jaknapokuty.cz, kdy žádná z těchto domén námi nikdy nebyla vlastněna ani provozována.

Na jaře roku 2015 začaly být obchodní infolinky ŘP zahlcovány dotazy a prosbami klientů, se kterými nebylo řádně ze strany MVP komunikováno či kterým nebyly dle podmínek smlouvy hrazeny škody. Pro tyto důvody námi byly v červnu 2015 zastaveny veškeré prodejní aktivity webu resenipokut.cz, a se zástupci MVP byla vzájemně stanovena 3 měsíční lhůta, za kterou měly být narovnány závazky a informační embargo vůči poškozeným klientům.

Bohužel MVP ani z malé části svá pochybení nenapravila, proto byla spolupráce s MVP ze strany ŘP k 1.10.2015 ukončena. Hlavními důvody rozchodu byly především neakceptovatelné postupy řešení kauz, nízká úspěšnost, neplnění závazků a nevyhovující kvalita klientského servisu zajišťovaného MVP.

1.3.2016 jsme představili světu naši vlastní službu postavenou výhradně na advokátním zastupování. Naši specializovanou ochranu řidičů můžete znát pod názvem OBHAJOBA ŘIDIČŮ.

Tímto prohlašujeme, že nemáme nic společného s MVP ani dalšími aktivitami kolem osoby Petra Kocourka či Mike Pána "MikeJePan" a od jejich aktivit včetně projektů pojisteninapokuty.cz a jezdimesrozumem.cz se distancujeme.

Oficiální prohlášení MVP týkající se neexistující vazby nás, našich služeb a MVP naleznete zde.

Tomáš Blecha
Obchodní ředitel služby obhajobaridicu.cz